โครงการไม่คืบหน้า

posted on 28 Dec 2009 20:00 by dhambook in update

ตั้งใจว่าจะทำไปเรื่อย ๆ แต่ก็เรื่อย ๆ จริง ๆ คือไม่ได้ขยับมานานหลายวัน หลายเดือนแล้ว เป็นอันแน่นอนว่าโครงการนี้กำลังถูกดอง

แต่ก็คงสำเร็จเข้าสักวัน *ปลอบใจตัวเอง*